Nr konta Podlaskiego Związku Koszykówki

PODLASKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI
ul. Raginisa 3/1
15-161 Białystok

Nr konta:
29 2030 0045 1110 0000 0073 2030
BGŻ S.A. Białystok