UWAGA!!! Kurs na sędziego koszykówki!!!

Wraz z początkiem ferii rusza kurs umożliwiający zdobycie uprawnień do sędziowania koszykówki. Spotkanie organizacyjne zaplanowano na niedzielę 24 stycznia 2010 roku. O miejscu spotkania oraz innych sprawach związanych z kursem będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych koszykówką i chcących przyczyniać się czynnie do rozwoju tej dyscypliny. Osoba do kontaktu: Piotr Stepaniuk, tel. 692 937 939