Referat Dyscypliny

Na prośbę kol. Łukasza Grygiela podaję do wiadomości, iż zrezygnował on z pełnienia funkcji Ref. Dyscypliny w Kolegium Sędziów. W związku z tym zwracam się z prośbą do koleżanek i kolegów sędziów o uwzględnienie powyższej informacji w kontaktach z kol. Grygielem (chodzi tutaj przede wszystkim o kontakty telefoniczne).